Variationen är stor bland uppdragen.
Allt från produktpresentationer via en skyltvägg till säljande inredningslösningar av butik, mässa eller utställningshallar.

Målet är att skapa en stark företags- och produktprofilering, varuexponering och därmed en aktiv och säljande kommunikation.