Första mötet är alltid kostnadsfritt.
Det kostar aldrig något att träffas och fråga.

Tillsammans kan vi skapa en säljande framtidsbild som ger företaget eller organisationen en starkare profil och framgång på en aktiv och konkurrensutsatt marknad. Välkommen!

Telefon: +46 (0) 70 881 08 36
E-post: info@ingelahalvarsson.se